+45 98 29 72 60 vibeke@reese-nda.dk

Læsehunde

Skolehunde – Læsehunde

Vores arbejde med læsehunde har vist store forandringer hos børn i deres forhold til at læse.

De føler sig mere trygge i læsesituationen, fordi en hund ikke dømmer. Hundene er special trænet til at lytte og virke interesseret samt give ro.
Hundene giver ro blot ved deres tilstedeværelse, men også ved at de selv er rolige, og er glade for at være sammen med børnene.

Vores oplevelse er at børn der har vanskeligheder ved at læse, ofte er usikre og nervøse for at tage en bog. Vores program er indrettet til at give børnene ro til at lave fejl og finde glæden og trygheden i at læse igen uden at blive rettet, grinet af eller mobbet for at læse forkert.

 

Rettet mod børn med læsevanskeligheder.

Vi tager gerne ud på skoler, biblioteker, DUS ordninger eller andre steder, der gerne vil give børn en anderledes oplevelse med at læse.
Vi forventer, at det pågældende sted der har bestilt et læsehunde team til at komme, har indrettet et dejligt hyggeligt og uforstyrret læseområde, så børnene kan slænge sig i en sofa, sækkestol eller puder og læse højt for hundene.

En læsehunde lektion tager 15 minutter ad gangen. Et program kører over 2 ugentlige læsninger af minimum 4 ugers sammenhængende varighed.
Der bliver aftalt faste ugentlige dage for læsehundetræning med stedet der bestiller et program.
Vi har et rigtig godt samarbejde med Gl. Lindholm skole i Nørresundby hvor vi træner en gang ugentligt på skolen hvor nogle af eleverne har stillet sig til rådighed til at læse højt for hundene.
Vi arbejder mest med ADHD børn lige for tiden på skolen.

Vores oplevelse er, at børn der har vanskeligheder ved at læse, ofte er usikre og nervøse for at tage en bog.

Vores program er indrettet til at give børnene ro til at lave fejl og finde glæden og trygheden i at læse igen uden at blive rettet, grinet af eller moppet for at læse forkert.

Vibeke Sch. Reese

Leder, underviser og iværksætter af NDA`s læsehunde program

Sådan foregår en læsehunde-lektion

Børnene har selv valgt hvilken bog de gerne vil læse i, og medbringer den til læselektionen.Hvis et barn ikke kan læse, tages der en billedebog med, hvor barnet fortæller hunden om billederne
Læsehunde føreren henter barnet i vente området på det pågældende sted.
Læsehunde føreren følges med barn og hund ind i det indrettede lokale. Vi ser helst at forældrene ikke er med. Heller ikke en pædagog eller lærer. Dette er for at barnet føler sig så fri som muligt i læsesituationen.
Læsehunde føreren sørger for, at det bliver en god oplevelse for både barn og hund.
Barnet får lov til selv at vælge, om det vil ligge eller sidde og læse højt for hunden.
Barnet får at vide at læsehundeføreren ikke ”blander sig” med mindre barnet selv spørger om hjælp til et vanskeligt ord eller sætning.
Barnet ”får lov til” at lave alle de fejl det pågældende barn laver under højtlæsning uden at blive rettet af den voksne. Så barnet og hunde ikke bliver forstyrret i deres hygge stund.
Efter endt lektion følges barn, hund og læsehunde fører ud af lokalet og siger pænt farvel til hinanden.
Hvis det skønnes at være nødvendigt, sætter læsehunde føreren forældre, pædagoger, lærer i kontakt med vores læse/tale pædagog eller vores cand. mag. i læringsprocesser så vi kan få hjulpet det enkelte barn så godt som muligt.

 

Det langsigtede resultat

Efterhånden som børnene bliver trygge i at læse, begynder de også at kan høre det de læser.
Når de begynder at høre historien de læser, begynder de også at kan høre når de læser forkert.
Mange børn bliver ved med at vende tilbage til det ord de kan høre der ikke passer i sætningen og, afhængig af barnets alder, finder de ofte selv det ord der passer ind.
Andre er begyndt at føle sig så tryg i læsningen at de spørger om hjælp.
Når de har fået den succes at de kan høre fejlen og evt selv kan finde frem til det rigtige ord, er den mentale blokering i forhold til at læse, langsomt ved at forsvinde.
På det tidspunkt er børnene klar til at optage lærdom igen. Og tingene begynder langsomt ”at sidde fast”.
Man lærer igennem succes, ikke igennem irettesættelser og nederlag. Vores program giver børnene de succes oplevelser de har brug for for at finde tryghed, glæde og selvsikkerhed ved læsning.
At læse højt for en opmærksom, tålmodig og kærlig lytter der ikke retter, griner eller mopper, som vores specialtrænede hunde, har allerede hjulpen en del børn videre i læsekunstens vidunderlige og magiske verden.

Grundig uddannelse af både fører og hund

Alle vores læsehunde og læsehunde fører er special uddannet til at kunne håndtere forskellige børn, aflæse børnene og vurdere om der er grund til at give forældrene mulighed for at tage kontakt til vores tilknyttede specialister i børn.
Hundeførerne har bla. gennemgået et teoretisk forløb, hvor der i undervisningen er taget udgangspunkt i Elisabeth Arons bog: “Særligt sensitive børn”, samt diverse artikler omkring emnet. Undervisningen har været baseret på hjemmearbejde, hvor der har været fastsatte datoer for at mødes som en læsegruppe.
I læsegruppen reflekteres teorien ind i praksis, således at der ikke bliver for langt imellem.
Derudover er de specialt uddannet I hundeadfærd, hundetræning og forståelse for selve emnet at arbejde med hund og barn I en, for mange børn, svær situation.

Hundene er specialt udvalgte til at blive uddannet læsehund. Hvilket indebærer at hunden kan finde ro I alle situationer, er tålmodig og lyttende, forskellige øvelser I at vende blade I bog, kigge I bog, sætte snude på det barnet peget på I bog, med meget mere.

Læsehundeførerne og læsehundene vil sørge for at det enkelte barn får en personlig, rolig og tryg oplevelse ved at læse højt for hunden.

 

Er du eller I interesseret i at få besøg af et af vores læsehunde teams?

Hvis du/I/jeres institution gerne vil have besøg af et af vores dygtige læsehunde Teams, eller har spørgsmål, så 
kontakt Vibeke Sch. Reese på tlf. 9829726 eller mobil 40102526